👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återgivande text

Skapad 2019-09-14 12:40 i Sunnerstaskolan Uppsala
i området ingår att tala kring återgivande texter och att också läsa och skriva sådana.
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk
Du ska lära dig läsa skriva återgivande texter . Du kommer också att få lära dig att återge muntligt.

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska lära dig hur en återgivande text är uppbyggd med inledning, händelser med tidsord i kronologisk ordning och avslutning med kommentar.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med den återgivande textens struktur - hur den ser ut
 • lära oss hur man skriver inledningar
 • lära oss hur man organiserar innehållet i kronologisk ordning och använder tidsord
 • lära oss hur man skriver en avslutning
 • öva på verb i preteritum
 • öva på läsa återgivande texter
 • öva på att muntligt återberätta en händelse i kronologisk ordning
 • träna på att skriva en återgivande texter tillsammans
 • skriva en egen återgivande text om en händelse
 • öva på att ge och få kamratrespons för att förbättra våra texter 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • vara aktiv på lektionerna och jag lyssnar när du återger och jag ger dig frågor på och mellan raderna till texterna du läser
 • skriva en egen återberättande text
 • utifrån kamratrespons bearbeta din text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6