👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-09-14 17:12 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Svenska år 2
Grundskola 2 Svenska
Varje dag använder vi vårt språk! Vi skriver, läser, talar och lyssnar.

Innehåll

Syfte

Varje dag använder vi vårt språk! Vi skriver, läser, talar och lyssnar.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga hur du kan

- läsa och förstå enkla barnböcker.
- läsa enkla faktatexter och därefter återge dem.
- förstå instruktioner.

- skriva berättelser så att man förstår vad det handlar om.
- skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
- skriva så att andra kan förstå.
- stava ljudenligt.

- lyssna/tala om händelser, vad man sett, hört eller läst så att andra kan förstå.
- förstå instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna genom att:


Läsa:
Vi läser elevnära skönlitterära böcker individuellt eller i grupp.
Vi har bokpresentationer och boksamtal.
Vi har högläsning , läser och samtalar om olika texter.
Vi läser enkla faktatexter och därefter försöker återge den med egna ord.
Vi lånar böcker på biblioteket.
Vi har läsläxor.
Vi läser och ger respons på varandras texter och ger respons vad gäller innehåll och form.

Skriva:
Vi skriver berättelser.
Vi skriver texter till bilder.
Vi övar på att skriva berättelser med en tydlig början en mitten och ett slut.

Skriva meningar med avstånd mellan orden och med stor bokstav och punkt.

Arbetar med alfabetisk ordning, rimord, synonymer, motsatsord.
Tränar på att skriva ljudenliga och frekventa ljudstridiga ord rätt.

Lyssna/tala:
Berätta regelbundet om händelser, vad man läst, vad man sett och lärt.
Förstå och kunna ge en enkel instruktion. 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar/övningar i helklass. 

Du kommer att få arbeta enskilt, i par eller i en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3