Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter - recept.

Skapad 2019-09-14 17:52 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Att lyckas i köket och klara av att laga eller baka någonting gott är väldigt roligt. För att klara det måste man kunna läsa och följa en instruktion, i det här fallet ett recept.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig hur en instruerande text är uppbyggd med fokus på recept.

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta tillsammans med olika recept för att lära oss om deras struktur och vilka språkliga drag de har. 
 • V kommer träna på verb som hör till matlagning och bakning som koka, smälta, strö och grädda.
 • Vi kommer träna på måttenheter och hur de förkortas som t.ex. att tesked förkortas tsk.
 • Vi ska arbeta med de språkliga dragen som imperativ och sambandsord.
 • Vi kommer att skriva ett recept tillsammans och i slutet av området ska du skriva ett eget recept på en häx-soppa och måla bilder till.

Bedömning

Vad? 

När arbetsområdet är slut ska du:

 • förstå syftet med en instruerande text (att tala om hur man gör någonting).
 • veta hur en instruktion är uppbyggd (rubrik, lista, arbetsgång i kronologisk ordning och bilder som stödjer texten).
 • kunna ge exempel på verb i imperativ (vispa, rör, häll, grädda).
 • kunna skriva korta tydliga meningar med verb i imperativ.
 • kunna de vanligaste verben som hör till matlagning och bakning och förstå vad de betyder.
 • använda bara de nödvändiga adjektiven och använda sambandsord för att skriva korta, enkla meningar. 
 • kunna de vanligaste måttenheterna för ett recept och veta hur de förkortas (matsked = msk).
 • kunna läsa ut förkortningarna på måttenheterna.
 • skriva och organisera ett recept.
 • kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i ditt recept.

Hur

Jag kommer att bedöma ditt arbete under lektionerna samt ditt färdiga recept.
Övrig bedömning se matris nedan. 

Filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande texter - recept Zick Zack

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
RUBRIK
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet.
MATERIAL
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
ARBETSGÅNG
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt riktning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
TEXTBINDNING
Knyter samman de olika stegen med "och sen"
Använder några sambandsord för tid t.ex. först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord t.ex. medan, under tiden, slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
VERB I IMPERATIV
Använder ett du-tilltal t.ex. "du lägger i bananen och sen mosar du den".
Använder ett mera opersonligt tilltal t.ex. "man ska mosa bananen".
Börjar meningarna i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
ÄMNESSPECIFIKA ORD
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
BESKRIVANDE ORD
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder verb, adjektiv och adverb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt t.ex. "skruva försiktigt".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: