Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läderarbete i årskurs 6

Skapad 2011-10-07 15:17 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi designar och tillverkar olika föremål av läder och vi samtalar kring materialets egenskaper och användning.
Grundskola 6 Slöjd
Vi kommer att designa och planera egna idéer till läderarbete och vi bekantar oss med de verktyg som är speciella för arbetet i lädermaterialet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att använda lädermaterialet på ett designriktigt och ekonomiskt sätt. I samband med att vi arbetar med materialet lär vi oss vilka verktyg som är lämpliga och vi samtalar också kring de egenskaper som lädret har. Naturligtvis diskuterar vi också hur vi använder materialet i vårt samhälle och hur denna användning kan påverka vår miljö.

Vad gör vi?

Vi planerar och tillverkar ett egendesignat läderarbete och vi skaffar oss känsla för, och kunskap om lädermaterialet.

Hur arbetar vi?

Var och en bestämmer inriktning och vi planerar sedan med hjälp av pappersmallar.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris

Syftet med Slöjdämnet.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Idéutveckling (planering)
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetssätt, hantverksmoment
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. .
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ..
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt samtidigt som genomförandet präglas av insikt och omdöme.
Problem-lösningsförmåga
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation, slöjdbegrepp, värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Sl

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: