Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen och hälsa, NO (Biologi), HT19, klass 8a

Skapad 2019-09-15 09:30 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur fungerar människokroppen - egentligen?

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom…

·       ..att lyssna aktivt till lärarledda genomgångar framför allt med hjälp av powerpoint-presentationer. Anteckna gärna.

·       …öppna diskussioner i klassrummet (ställ mycket frågor, framförallt när du inte förstår!)

·       …delta i småövningar under lektionen (startuppgifter, exit tickets etc.)

·       …att läsa själv i boken

·       …att arbeta med utdelade Arbetsblad och andra frågeställningar relaterade till innehållet i lektionen

·       Att delta aktivt i laborationsövningar och skriva laborationsrapport

·       …arbete med instuderingsfrågor t.ex. ”Testa dig själv” i boken.

·       … filmer

 

MÅL/TARGET

Här får du lära dig att:

• att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer

• hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

• beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

• beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

• Hur näringen du stoppar i dig spelar roll för kroppen

• hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning

att din hjärna och övriga nervsystem består av många miljarder nervceller som kan skicka och ta emot meddelanden

hur din hjärna styr hela din kropp och att alla dina tankar och känslor finns i din hjärna

beskriva hur vi kan använda olika metoder för att ”titta in” i hjärnan och hur nya upptäckter förändrat vår syn på hjärnans funktion

diskutera hur ”automatiskt” hjärnan fungerar och om det är du som styr din hjärna eller din hjärna som styr dig

hur dina sinnesorgan och ditt hormonsystem styrs av och samarbetar med nervsystemet

 

Några begrepp vi kommer att lära oss:

Cellandning, celldelning, stamcell, organ, matspjälkning, enzym, lungblåsor, diafragma, stämband, flimmerhår, snabba och långsamma kolhydrater, protein, vitamin

Blodomlopp, artär och ven, kapillär, lilla och stora kretsloppet, blodtryck, blodplasma, hemoglobin, immunförsvar, lymfkörtel, antikropp, vaccination, nervimpuls, synaps, centrala nervsystemet, självständiga nervsystemet, storhjärna, hjärnhinnor, hjärnbark, lillhjärna, sensorisk och motorisk nerv, luktsinnescell, smaklök, känselkropp, synsinnescell, syncentrum, hörselcentrum, bakterie, virus.

 

MATERIAL/RESOURCES

·     Spektrum biologi, kapitel 6-8 (valda delar)

·     Alla genomgångar finns här à LÄNK ß

·     Utdelade arbetsblad: finns också här à LÄNK ß

·     ”Testa dig själv” i slutet av varje avsnitt i boken

·     Finalen i varje kapitel (urval av frågor)

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

• Lektionsdeltagande

• Prov 1 Cellen, matspjälkningen och andningen - 23/9

• Prov 2 Hjärtat, immunförsvaret, nervsystemet (datum ej klart, omkring v 45)

• Presentation Sinnena (laboration)

 

 

PLANERING (preliminär och ungefärlig):

Vecka

Lektion på måndagar och tisdagar,
Lab i halvklass torsdagar

Innehåll

Sidor i boken

v 35

Cellen

 Lab halvklass: STEM 

s. 230-237

s 336

v 36

Cellen + intro matspjälkning

Lab halvklass: STEM 

s. 238-241

v 37

Matspjälkning + näringsämnen

Lab halvklass: stationslabb

s 314-317

v 38

Andning + tobak

Lab halvklass: stationslabb

s. 242-244

s 352 - 354

v 39

Prov + intro hjärtat

Lab halvklass: puls-lab

s. 245-252

v 40

Hjärtat + immunförsvar

Lab halvklass: puls-lab

 s 253-256

Ev. 264-266

v 41

Immunförsvar + bakterier och virus

Lab halvklass: sinnen 

s 320-326

v 42

Nervsystemet + sinnena

Lab halvklass: sinnen 

s 274-288

v 43

Nervsystem

Lab halvklass ? 

ev 296-299

V 44

 LOV

 

V 45

Repetition + PROV?

Lab halvklass ? 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • LÄXA: resonera kring ungas använding av alkohol och droger

 • Laboration (halvklass) - reaktionstid

 • Prov i NO: Kroppen + hälsa del 2 (tisdag 12/11)

 • Läxa: Biologi, läsa i boken + frågor

 • Teknik/NO: gör en app/hemsida om en sjukdom

 • Läxa: Ge dig själv feedback, biologiprov 1

 • LÄXA: Teknik och organdonation

 • Quizizz om kroppen!

 • Prov 1, 23/9

 • Här kan du lägga större uppgifter, eller så många som du vill.

Matriser

Bi
Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Slutsats
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Dokumentation
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.
Rimlighet och förbättringar
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven för enkla resonemang om resultatets rimlighet.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet. eleven ger förslag på förbättringar.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet kopplat till felkällor. eleven ger förslag på förbättringar. Föreslår nya frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: