👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Göra en egen låt tillsammans med Dramalogen

Skapad 2019-09-15 10:47 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 3 Musik Svenska
De flesta barn idag enbart kommer i kontakt med musik genom en dator eller tv-skärm och att musik faktiskt blir gjord av en person är en abstrakt tanke. Musik är ett universellt språk som kan få människor att mötas över de flesta gränser. Musiken kan också bidra till att skapa och stärka barns identitet och självbild.

Innehåll

Viktiga begrepp:

 • genre
 • titel
 • vers
 • refräng

Undervisning

Tillsammans med Dramalogen kommer vi uppleva musik och framförallt skapa musik.

Från att skriva en text till att tonsätta och spela in låten.  

Vi kommer att dela upp klassen i tre grupper.

Varje grupp ska bestämma titeln och skriva vers och refräng.

Därefter ska vi tonsätta den skrivna texten och spela in låten.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • delta i gemensam sång
 • att bidra till att skapa text till gruppens egen sång
 • att bidra till att skapa musik med hjälp av rösten

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6