👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och jordgloben

Skapad 2019-09-15 11:41 i Blötbergets skola Ludvika
Vi arbetar med kartor och jordgloben
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Idrott och hälsa
Vi tittar på kartor och på jordgloben. Vad betyder kartans olika färger och tecken? Kan du rita en karta över ditt rum?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I det här arbetsområdet ska du få lära dig:

- vad en karta är 

- hur Sveriges karta ser ut

- vad kartans olika färger betyder

- några karttecken

- världsdelarna och världshaven

- väderstrecken

- namnet på vår världsdel, vårt land, vårt landskap, vår huvudstad, vår närmaste stad och namnet på byarna du och dina klasskamrater bor i

Du ska få rita en karta över ditt rum.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser i vår SO-bok och tittar på bilderna. Vi tittar på klassrummets stora kartor, i kartböcker och på jordgloben. Vi ser på filmer. Du arbetar med det du lärt dig på olika vis. Vi pratar tillsammans i klassen om det ni lär er och om era funderingar. Du ritar en karta över ditt rum. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna vad färgerna på kartan betyder, veta att världen delas in i världsdelar och världshav, kunna några karttecken och några av de geografiska namnen du behöver kunna för att orientera dig i världen (världsdel, land, landskap osv.) Du kan rita en enkel karta över ditt rum. 

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lärt dig genom att delta i diskussioner och göra de uppgifter du får under tiden vi arbetar med arbetsområdet. Du ritar en karta över ditt rum. 

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3