👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-09-15 13:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Religionskunskap Historia
När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

När vi är klara ska du kunna:

 • berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; hur bodde man, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg kläderna ut, vilka husdjur hade man och hur kunde livet se ut för ett barn.
 • berätta om vikingarnas resor.
 • redogöra för vikingarnas religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens betydelse för vikingatidens slut.
 • redogöra för varför vikingatiden tog slut.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser om vikingatiden i historieboken, svarar på frågor och diskuterar det vi läst. 
 • Vi tittar på filmer om vikingatiden.
 • Vi besöker Foteviken och Trelleborgen för att lära oss mer om hur vikingarna levde och vad de trodde på.
 • Vi bygger en vikingaby.
 • Vi öva på begrepp.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och delta i diskussioner om vikingatiden. Vi kommer att ha  ett avslutande kunskapstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re Sv Bl
Vikingatiden, åk 4

Nivå 2
Nivå 1
På väg
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Du känner till någon asagud.
Känna till likheter och skillnader mellan vikingarnas tro, asatron och kristendomen.
Du kan utförligt redogöra för asatron och beskriva skillnad och likheter mellan asatron och den kristna tron.
Du kan enkelt beskriva skillnad och likheter mellan asatron och den kristna tron.
Känna till vikingarnas resor.
Du kan nämna flera orsaker till varför vikingarna gav sig ut på långa resor.
Du kan nämna någon orsak till varför vikingarna gav sig ut på långa resor.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du kan utförligt beskriva hur människors levnadsvillkor såg ut under vikingatiden.
Du kan beskriva något om hur människors levnadsvillkor såg ut under vikingatiden.