Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textäventyret - Partille Stories

Skapad 2019-09-15 15:26 i Vallhamra skola Partille
Skriva berättelser. Genre äventyr. Röd råd. Början, mitt, slut. Karaktärsschema.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska skriva berättelser i verktyget "Textäventyr". Vi börjar med att skriva gemensamt och därefter ska alla få skriva en egen text. Den bästa texten röstas fram och skickas sedan in till tävlingen "Partille Stories".

Innehåll

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen. 

 

Detta kommer du göra under arbetet: 

Vi (klassen och läraren) inleder med att läsa texter från genren äventyr. 

Vi pratar om karaktärer, och skapar karaktärer m.h.a. ett schema. 

Vi pratar om texters uppbyggnad med början, mitt, slut. Vi använder oss av ett hindersschema för att förstå och skapa text med detta innehåll samt röd tråd. 

Vi kommer att använda oss av olika berättar-tärningar för att få inspiration till berättelserna.

Vi skriver en gemensam text i verktyget "textäventyr". 

Du ska skriva en enskild text i "textäventyr". 

Du ska ge respons till en klasskamrats text enligt modellen 2 stjärnor och 1 önskan. 

Du får respons från en klasskamrat, samt läraren, och bearbetar din text efteråt. . 

Vi arbetar med läsfixarna även under detta arbete och ser hur de kan hjälpa oss att utveckla även skriftspråket. 

 

Såhär kommer läraren bedöma dig: 

Genom att observera hur du deltar på lektioner. I samtal, genomgångar, grupparbete, enskilt arbete. Ja, alla olika moment under arbetets gång. 

Genom att se hur du samverkar med klasskamrater, ger och tar emot respons. 

Genom att läsa texten du skapar i textäventyr, samt tillsammans med dig bearbeta texten, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: