Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maten, måltider och våra resurser.

Skapad 2019-09-15 16:03 i Munkegärdeskolan Kungälv
Under tillfällena som vi träffas i åk 7 så skall du utveckla kunskaper i vad som ingår i en väl sammansatt måltid. Du skall kunna laga mat efter olika matlagningsmetoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (HEM). Du ska också kunna göra klimatsmarta val i din vardag och förstå vilka konsekvenser våra val får för våra gemensamma resurser.
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

 

Detta kommer vi att arbeta med:

under tillfällena som vi träffas i åk 7 skall du utveckla kunskaper om vad som ingår i en väl sammansatt måltid. Du ska kunna laga mat efter grundläggande matlagningsmetoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (HEM). Du ska också kunna göra klimatsmarta val i din vardag och förstå vilka konsekvenser våra val får för våra gemensamma resurser.

 

Syftet är att du ska:

utveckla din initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla förmågorna att:

 • planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang
 • hantera och lösa olika praktiska situationer,
 • ge omdömen om arbetsprocesser och resultat i arbetet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

 

Undervisning

Under terminen kommer du:

 • att hantera olika metoder för bakning och matlagning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • att planera och organisera arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • att använda olika redskap och teknisk utrustning vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett så funktionellt och säkert sätt.
 • att använda sig av olika rengöringsmetoder och att ha en god hygien vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • att arbeta med individuella behov av energi och näring, till exempel för en person som idrottar eller som har låg fysisk aktivitet.
 • att diskutera aktuella samhällsfrågor som tas upp i media och som rör mat, hälsa och miljö. 
 • att få kunskaper om hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de kan påverkar vår miljö och hälsa.
 • att spara på resurser i ett hem genom att inte använda mer än vad som behövs och därigenom bidra till en hållbar utveckling. Helt enkelt utveckla ett miljömässigt förhållningssätt i sin vardag.
 • att minska matsvinn genom att kunna beräkna mängder, resonera kring bäst före, sista förbrukningsdag och laga mat av rester.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • du tillagar och planerar måltider enligt HEM.
 • du reflekterar över din arbetsprocess och dina resultat genom muntliga och teoretiska uppgifter.
 • du motiverar val av olika varor både muntligt och skriftligt.
 • du genomför läxförhör och praktiskt test utifrån redan beprövade kunskaper.
 • du använder dig av ord och begrepp som är relevanta för de arbetsområden vi arbetar med.
 • du deltar aktivt i diskussioner i par och i grupp.

 

Tid: vi kommer att arbeta med de olika momenten under 16 tillfällen.

 

Övrigt: i classroom läggs en detaljerad planering för varje lektion samt material och läxor för undervisningen.

             Eventuella läxor kopplas även till elevens kalender.

 

 

Matriser

Hkk
Lärandematris

Maten, måltider och våra resurser

E
C
A
Förmågan att planera, tillaga och genomföra måltid.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmågan att välja och motivera.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Förmågan att ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Förmågan att resonera kring måltider och individuella behov.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Förmågan att jämföra olika konsumtionsalternativ.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: