Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-09-15 16:13 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Dinosaurier, istid, stenålder, bronsålder och järnåldern. Vad är det och hur kan vi märka av detta än idag? Det här och mycket annat kommer du få veta mer om i arbetet med forntiden.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • skriva beskrivande texter (faktatext)
 • söka information i olika källor och vara källkritisk 
 • använda historiska begrepp
 • reflektera över hur historian påverkar ditt och andra människors liv och handlingar än idag
 • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • skriva texter utifrån olika textgenrer utifrån stödord där du använder några ämnesspecifika begrepp
 • beskriva hur det kunde vara att leva under stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • berätta om spår som finns kvar av forntiden i naturen och i språket
 • berätta om några viktiga händelser under den tidigare människans tillvaro i Sverige, tex övergången från jägarstenåldern-bondestenåldern.
 • använda en tidslinje och tidsbegrepp för att ange händelser i tid
 • göra enkla jämförelser om människors levnadsvillkor nu och då
 • beskriva likheter och skillnader i bilder mellan olika tidsperioder.
 • skapa bilder samt konstruera.

Begrepp

 • historia
 • fossil
 • istid
 • tidslinje
 • dåtid
 • nutid
 • framtid
 • tidigare
 • senare
 • samtidig
 • jägare - jaga
 • samlare - samla
 • bonde 
 • bofast 
 • jordbruk
 • boskap
 • fornlämning

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • titta på filmer om de första levande varelserna på jorden, dinosaurierna, istiderna och de första människorna.
 • skriva faktatexter tillsammans och på egen hand eller i par efter cirkelmodellen.
 • göra bilduppgifter på temat
 • titta på filmer och läsa faktatexter om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnålder
 • forska mer om en tidsperiod i grupp
 • berätta för varandra vad vi lärt i expertgrupper
 • samla texter och bilder vi gör i en bok om forntiden
 • konstruera lerkrukor
 • Framställa bilder (hällristningar).

I

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • VÖL
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • planering av området
 • Kooperativa arbetssätt, tex. expertgrupp, pingpongprat, fråga-fråga-byt, karusellen

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Observationer av samtal och arbetets gång
 • Exit tickets
 • Självskattning  (Tummen upp)

Summativ bedömning

 • Din faktatext
 • Tummen Upp! bedömningsstöd
 • Bildarbetet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: