Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-09-15 16:14 i Almtunaskolan Uppsala
NO år 3
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Varför behöver vi vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna:

 • Berätta om vattnets kretslopp.
 • Berätta om vattnets faser.
 • Berätta om och ge exempel på vad som är en lösning och en blandning
 • Kan genomföra enkla undersökningar och ställer då en hypotes. 
 • Dokumentera dina undersökningar med ord och bild.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Se faktafilmer om vatten
 • Läsa faktatexter
 • Samtala och diskutera olika frågor rörande vatten. 
 • Göra undersökningar och experiment
 • Göra affisch om vattnets kretslopp
 • Dokumentera undersökningar i enkel laborationsrapport. 
 • Skriva faktatext om Vattnets kretslopp. 

Bedömningen kommer ska genom:

 • Observationer av arbete, samtal och diskussioner
 • Dokumentation av dina undersökningar

Begrepp:

 • Vattnets kretslopp
 • avdunsta
 • kondens
 • nederbörd 
 • Vattnets former
 • fast
 • flytande
 • gas
 • frysning
 • smältning
 • avdunstning
 • egenskap
 • lösning
 • blandning
 • filtrera
 • hypotes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: