Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min spanska världen

Skapad 2019-09-15 16:55 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 4 – 5
Vi ska läsa, skriva och även presentera olika vardagliga ämnen om mina och mina klasskamraters intressen som familjen, mat, företagen, väder, historia, sport, etc.,och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi kommer också att arbeta med digitala program som hjälper oss att motivera och arbeta i olika sammanhang på vårt modersmål Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den spanska/svenska världen och de olika spanska länderna och arbeta mer ingående med Spanien och Hispanoamerica. Vi ska visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara.

Innehåll

 

Imagen relacionada

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

Du kommer att arbeta med:

Grammatik

Tanke-karta

Genomgångar

Tyst läsning/högst läsning

Diskussionen

Skriva olika typer av texter och presentera dem

Gruppuppgifter

Svara på frågor: faktatexter, sagor eller myter.

 Digital program på Spanska.

Eleven ska utveckla följande förmågor:


1. Att tala på modersmålet


2. Att skriva på modersmålet


3. Att utveckla sitt modersmål


4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare


5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska


6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, faktatexter


7. Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösningsuppgifter.

 Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmål lektionerna.

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Centralt innehåll
 • Ml  4-6 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6 Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6 Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6 Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6 Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: