Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens sammanhang

Skapad 2019-09-15 17:18 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 Musik
Du kommer få lyssna och samtala om musikens påverkan.

Innehåll

Innehåll:

Lyssna på klassiska musikstycken kopplat till de fyra grundkänslorna. Ilska sorg glädje rädsla 

Kopplat till filmmusik.

Eleverna ritar och skriver om känslor och inre bilder kopplat till musiken. 

Samtala kring vilka instrument som används i klassisk musik. 

Planeterna - rita till stycket

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: