👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö 6

Skapad 2019-09-15 18:23 i Kareby skola Kungälv
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vi kommer att lära oss mer om energiförsörjning, energiförbrukning,vilka energikällor som finns, hur klimatet påverkas av vår energianvändning samt hur kan vi minska energianvändning.

Innehåll

Mål med arbetet:

- Känna till energins oförstörbarhet
- Känna till olika energikällor och deras påverkan på miljön
- Känna till skillnaden mellan kraft och energi
- Känna till några upptäckter/upptäckare/uppfinnare 
- Känna till hur energiförsörjning fungerar

- Känna till hur vi kan vara klimatsmarta och minska energianvändning

 

Energi begrepp:
Energikälla, kraftverk (vatten, sol, vind, kol, våg), förnyelsebar energi, fossila bränslen, strålningsenergi, ljusenergi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, kemisk energi, elektrisk energi, energi/kraft, energins flöde, miljöpåverkan (fördelar/nackdelar),

Förmågorna: 

·       använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i fysik, och teknik

       ·       använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Bedömning:

Du blir bedömd på

-Hur du arbetar med faktatext.

- Hur du kan samarbeta för att få ett bra resultat.

- Vilka slutsatser du kan dra när vi resonerar och för och nackdelar med olika energikällor.

- Du gör ett skriftligt förhör på grunderna  i energi och miljö.                                                                                                                              

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6