Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism - åk 6 - ht 2019

Skapad 2019-09-15 20:07 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 6 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism.

Några frågor som vi kommer att söka svar på är:

Hur upptäcktes magnetism?

Vad är magnetism?

Vad använder vi dem till?

Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete, samt använda olika begrepp.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Innehåll

Följande av det centrala innhållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

Beömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är  (nått målen, nått målen väl , nått målen mycket väl)

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att berätta skriftligt om upptäckten av magnetism
 • att genomföra en undersökning utifrån enkla instruktioner
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att genomföra undersökningar utifrån enkla instruktioner
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film / strömmande video
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • undervisning kring hur man skriver en rapport

Dokumentation

Du kommer att visa vad du lär och lärt genom observation av din delaktighet vid lärtillfällena.
Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete samt skriftligt redogöra för magneters egenskaper och magnetismens upptäckt och dess använding i hemmet och samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism - Fysik åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang om magneter och samband
Resonemang om magneter och samband, samt rätt begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Insats krävs
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Texter till sammanhanget
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Insats krävs
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Dokumentation
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Insats krävs
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Undersökningar
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Insats krävs
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: