Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2019-09-15 21:49 i Kungsgårdsskolan Säter
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Innehåll

Mål - vad ska du lära dig?

Du kommer att öva på:

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser


Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda stödstrukturer vid planering för skrivandet

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Inledande sidor

 • göra förutsägelser
 • fakta om böcker: bekanta sig med begreppen, titel, innehåll, kapitel, författare, illustratör
 • enkel personbeskrivning i skrift
 • muntlig personbeskrivning

Kapitel 1 – resande nallar

 • rubriker
 • sammansatta ord
 • alfabetet och bokstavsformer

Kapitel 2 - ödehuset

 • text till själv-koppling
 • synonymer
 • vokaler
 • namn skrivs med versal initialt

Kapitel 3 – ett överraskande besök

 • instruktioner
 • konsonanter
 • förutsägelse

Kapitel 4 – ett hemskt besked

 • på-ytan-frågor
 • olika sätt att svara på frågor
 • göra om meningar till frågor
 • skriva frågetecken
 • skriva egna frågor

Kapitel 5 – Astas dagbok

 • skriva dagbok
 • skriva datum
 • månadernas namn och ordning

Kapitel 6 – Maj-Björns första resebrev

 • skriva brev
 • adressera kuvert
 • läsa och följa en instruktion
 • kategorisering av ord
 • motivera och argumentera

Kapitel 7- ”Nej, bredsida, sa jag!”

 • frågor under utan
 • att urskilja olika typer av frågor
 • ämnesspecifika ord
 • sammansatta ord
 • rebusar

Kapitel 8 – ett nytt jobb

 • händelseförlopp
 • ordklassen adjektiv
 • ordkunskap – trädgårdsord
 • ordkunskap – känsloord
 • motsatsord
 • sökläsa

Kapitel 9 - glitteränglar

 • textkopplingar till egna erfarenheter
 • ordkunskap – frukostord
 • återge ett händelseförlopp
 • skriva en instruktion
 • bygga ut meningar

Kapitel 10 – Astas fantastiska idé

 • ordklassen substantiv
 • substantivböjningar – ändelser
 • fröken Detektiv reder ut oklarheter
 • göra inferenser och dra slutsatser

Kapitel 11 – inga elever i lärarrummet

 • ordklassen verb
 • verbböjningar – ändelser
 • händelseförlopp
 • förutsägelser

Bedömning - Hur bedöms dina kunskaper?

Du ska visa din förmåga att:

- läsa med alltmer flyt och förståelse när du redovisar din läsläxa.

- skriva olika typer av texter.

- tala och lyssna vid genomgångar, redovisningar och diskussioner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: