👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa åk 6

Skapad 2019-09-16 08:30 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Tematiskt område kring hälsa och livsstil. 6 lektioner.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom:

 • Uppvärming
 • Fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och hur dessa kan påverka människan.
 • Skadeförebyggande
 • Vanliga idrottsskador
 • Skadebehandling

Du kommer att få:
Prova olika träningsformer och lekar.
Lära dig om de faktorer som påverkar hälsan, t.ex kost, rörelse, sömn och vila.
Lära dig om hur man på olika sätt kan förebygga och behandla skador.

Du ska kunna:
Ge exempel och resonera kring vad som kan påverka hälsan.
Använda ord och begrepp som relaterar till hälsa och livsstil.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil åk 6

Ämnesmatris Idrott & hälsa

E
C
A
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan beskriva fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan beskriva fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan beskriva fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Identifiera/beskriva
Du kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Du kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Du kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.