Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Fritidsjympa Rapido 2019/2020

Skapad 2019-09-16 08:34 i Nolbyskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Fritidsgympa är ett rörelsepass i gymnastiksalen där eleverna får pröva på nya och gamla lekar.

Innehåll

Tidsperiod

Måndagar under VT 2020.

Syfte, generativ frågeställning 

I dagens samhälle är det mycket stillasittande lek, därför vill vi erbjuda varje elev att känna rörelseglädje och träna på samarbete och hänsyn. 

Eleverna får också öva sina motoriska egenskaper genom mångsidiga fysiska aktiviteter.  

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla 

  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet 

Natur och samhälle

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Inför utvärdering

Hur har aktiviteten fungerat? 

Hur upplever vi i personalen att eleverna tyckte att den var? Ville de vara med? Var det många som drog sig undan? 

 

 

Aktivitet

Vi kommer att prova på olika sorters lekar och övningar. 

 

 

Ansvariga

Mona planerar och genomför aktiviteterna med stöd från övrig personal på Rapido. 

Dokumentation och uppföljning

Vi dokumenterar och följer upp löpande i ett dokument på driven. 

 

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: