Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Skapad 2019-09-16 09:31 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Fordons- och transportbranschen
1. Arbetsplatsintroduktion 2. Brandskydd 3. LABC – Första hjälpen 4. Lär känna övningsfordon 5. Vilka yrken 6. Trafiksäkerhet 7. Kundvård – Yrkesetik 8. Tvätt, rengöring 9. Enklare underhåll och besiktning 10. En titt i backspegeln – Nutid – Framtid; 11. Arbetsmarknaden och branscherna 12. Fordon och miljön 13. Företagande – Entreprenörskap 14. Fordonsdemontering 15. Elsäkerhet

Uppgifter

 • Säkerhetskontroll personbil

 • Brand

 • Säkerhetskontroll personbil

 • LABC

 • Lära känna övningsfordon

 • Trafiksäkerhet

 • Tvätt, rengöring

 • Enklare underhåll och besiktning

 • Fordonsdemontering

 • Elsäkerhet

 • Teori kapitel 1-5

 • Teori kap 6-10

 • Teori kap 11-15

Matriser

For
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Utveckling och områden

 • For  -   Yrken inom branscherna, olika verksamhetsområden och branschernas förutsättningar och villkor.
 • For  -   Branschernas historia, utveckling och framtid.
 • For  -   Villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Ej tillräckliga kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kunskaper om branschernas verksamhet, verksamhetsområden, uppbyggnad och roll i samhället.
Kunskaper om medarbetarens roll.
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar branscherna.

Utför kontroll och underhåll

 • For  -   Kontroll av fordon samt enklare underhåll, till exempel hantering och laddning av batterier, påfyllning av vätskor och hjulbyte.
 • For  -   Informationssystem och manualer som medföljer ett fordon.
 • For  -   Yrkesetik, kundbemötande, kommunikation och sambandet mellan människa och maskin.
Ej tillräckliga kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Trafiksituationer

 • For  -   Kontroll av fordon samt enklare underhåll, till exempel hantering och laddning av batterier, påfyllning av vätskor och hjulbyte.
 • For  -   Informationssystem och manualer som medföljer ett fordon.
 • For  -   Säkerhet i samband med arbetet, till exempel brand och hjärt-lungräddning.
 • For  -   Regler i trafiken. Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.
Ej tillräckliga kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Förmåga att utföra kontroll och underhåll av fordon.
Förmåga att bedöma olika typer av trafiksituationer utifrån hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar i trafiken.

Bedöma egen förmåga

Ej tillräckliga kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Ny aspekt
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: