👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da17 ht19: Arbetsområde 1

Skapad 2019-09-16 09:53 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 3, kapitel 3.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Nu börjar vi arbetet med den nya boken Chez nous 4, kapitel 1. Här lär vi oss mer ord och fraser som handlar om stranden och fritidssysselsättningar, börja skolan m.m. Vi lär oss hur man böjer de oregelbundna verben Venir (att komma) i presens och passé composé samt ett uttryck med verbet som motsvarar "att precis ha gjort något". Ny grammatik är att böja de s k rörelseverben i passé composé (perfekt) med être (i stället för avoir). Vi bekantar oss med Kanada och le Québec. Vi avslutar området med skriftligt prov den 2/10-19. Veckan efter har vi ett läs- och hörförståelseprov samt ett skrivprov. Du gör skrivprovet samt Kanada-frågorna samtidigt som provet om du hinner. Om inte, gör du det veckan efter tillsammans med läs- och hör.

Innehåll

Under lektionerna lyssnar vi på, läser och översätter texter, går igenom nya och repeterar gamla grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker och i vårt (tillfälliga) online-material Kampus. Alla genomgångar vi har ska ni anteckna i skrivboken. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför provet får ni som vanligt en provlapp med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Veckan efter det skriftliga provet, som är den 2/10 kommer vi att ha ett läs- och hörförståelseprov.

Bonne chance!

 

Ulla

 

 

Inför franskaprov  da17, 2/10-19         

 

 

 

Provet innehåller ord, fraser och grammatik från Chez nous 4, kap. 1 samt lite fakta om Le Canada (Tb. s. 18-19)

 

 

 

Répétition

 

 

Verb: oregelbundna; avoir, être, aller och faire (tb. s. 99-101)

 

Verb: regelbundna -er/ir-re-verb i passé composé (perfekt)

 

Oreg. verben pouvoir (att kunna) och vouloir (att vilja)

 

 

 

 

 

Nouveau

 

 

 

Rörelseverb i passé composé: aller/allé (gå/åka), arriver/arrivé (anlända), descendre/descendu (gå ner), entrer/entré (gå in), monter/monté (klättra), partir/parti (åka iväg), passer/passé (tillbringa), rester/resté (stanna), retourner/retourné (återvända), sortir/sorti (gå ut), tomber/tombé (ramla) och venir/venu (komma). Alla dessa verb böjs med être i passé composé. (Tb. s.9 och 94 samt din skrivbok)

 

 

 

Oregelbundna verbet venir = komma i presens

 

Uttryck med venir de = just ha gjort något (skrivboken)

 

 

 

 

 

Les mots et les phrases                                        Les verbes

 

 

 

Il vient de se baigner = Han har just badat                        être assis = att sitta

 

Vas-y! = Kom igen                                                         à l’air de = se ut att

 

Il y a du monde = det finns (massor av) folk                      s’ennuyer = ha tråkigt

 

Il fait un froid de canard = det är svinkallt                         caresser = klappa

 

Jamais de la vie! = Aldrig i livet!                                       Il pleuvait = det regnade

 

 

 

Profite de soleil! = Passa på att sola!                                éviter = undvika

 

Ça a été? = Har det varit bra?                                          éssayer = försöka

 

Comment ça se fait? = Hur kommer det sig?                    En train de = håller på att

 

On a fait la fête = vi festade (har festat)                            il répond = han svarar

 

Je ne l’ai jamais vu. = Jag har aldrig sett honom                elle soupire = hon suckar

 

                                                                              J’ai passé= jag tillbringade

 

Une carte postale = ett vykort                                                         

 

Un texto = ett sms                                                        la rentrée = skolstarten

 

Le pétrol = oljan                                                           la cantine = matsalen

 

Un  canadien-ne = en kanadensare                       une feuille d’érable = ett lönnlöv

 

Pire encore = ännu värre                                                pourquoi = varför

 

Souterrain-e = underjordisk                                            jumeaux = tvillingar

 

Jour férié = lovdag, helgdag                                           tellement = verkligen

 

Tu sais bien que = du vet mycket väl                                un copain = en kompis

 

Une surprise = en överraskning                                       garder = vakta

 

 

 

Comme d’hab = som vanligt                                            la piscine = bassängen

 

Parler au téléphone = tala i telefon                           argent de poche = fickpengar

 

Une randonnée = en vandring                                        avoir faim = vara hungrig

 

Quelqu’un demande = någon frågar                                 un question = en fråga un crocodile = en krokodil                                                 Avoir soif = vara törstig

 

Une banlieue = en förort                                                Boire = dricka

 

 

 

Âge = ålder       pourquoi = varför           il y a du vent = det blåser

 

Ne jamais = aldrig      retourné = återvänt      resté = stannat    arrête = stannar

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir = att kunna                     Vouloir = att vilja

 

 

 

Je peux = jag kan                         je veux = jag vill

 

Tu peux = du kan                         tu veux = du vill

 

Elle peut = hon kan                       il veut = han vill

 

Nous pouvons = vi kan                  nous voulons = vi vill

 

Vous pouvez = ni kan                    vous voulez = ni vill

 

Ils peuvent = de kan                     elles veulent = de vill

 

 

 

Venir = att komma                       Rörelseverb i passé composé (blandade)

 

 

 

Je viens = jag kommer                  je suis descendu

 

Tu viens = du kommer                   tu es allé    

 

on vient = man kommer                 elle est venue

 

nous venons = vi kommer              nous sommes montées

 

vous venez = ni kommer                vous êtes parti

 

elles viennent = de kommer            ils sont sortis

 

 

 

 

 

Supinum av regelbundna verb

 

-er-verb = parlé   (parler)

 

-ir-verb = fini       (finir)                

 

-re-verb = vendu  (vendre)

 

 

 

Travaillez bien et bonne chance!!!

 

 

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9