👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Bildhuggeri/täljning "Kåsa, slev eller likvärdigt förmål" Åk 7

Skapad 2019-09-16 10:31 i Gåvsta skola Uppsala
Eleverna ska introduceras i bildhuggeri genom att skapa en relief i minst två nivåer. Tidsåtgång: Ingen tidsbegränsning. Efter fullbordat arbete, fritt val
Grundskola 7 Slöjd
Eleverna ska fördjupa sig i bildhuggeri/täljning genom att skapa en slev, kåsa eller likvärdigt föremål. Tidsåtgång: Ingen tidsbegränsning. Efter fullbordat arbete, fritt val.

Innehåll

Mål

- Att eleven visar prov på en kunskap om hur instruktioner tolkas.

- Att eleven visar prov på en slöjdsäkerhet, hantverksskicklighet och noggrannhet i sitt arbete.

- Att eleven uppvisar en förmåga till att självständigt planera och på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter.

- Att eleven tar ett eget ansvar i sitt lärande och planerande av slöjdprocessen.

- Att eleven visar prov på motivation och kreativt skapande utifrån erfarenhet och intresse.

- Att eleven kan reflektera och bedöma arbetsprocessen och slöjdalstret.

 

 

 

 

 

Uppgifter