👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola - 8D Aritmetik

Skapad 2019-09-16 10:35 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Aritmetik är ett ord baserad i grekiskan och betyder räknelära. Inom matematiken är det mest grundläggande område där hantering av beräkningar, tal och dess förmågor berörs. Utan en god förståelse för aritmetiken blir de andra matematiska områdena svåra.

Innehåll

Innehåll

Vecka

Måndag A32
08:40 - 09:40

Tisdag A32
08:20 - 09:10

Onsdag A32
09:50 – 10:40

Fredag B25
09:00 – 09:50

34

Mentorsdag

Fördiagnos

Introduktion

35

1.1 Räkna med bråk
1.2 Addition och subtraktion av bråk

36

1.3 Multiplikation av bråk

1.4 Division av bråk

37

1.5 Potenser

1.6 Tiopotenser

38

Blandade uppgifter

Diagnos

39

Träna tal / Utveckla tal

40

Förmågorna i fokus

41

Samtalsdag

Repetition

42

Repetition

Prov kapitel 1

Nästa moment

Arbetsform

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla är har förstått det som berörts under veckan.

Arbetet kommer att följa mattebokens första kapitel och under området kommer det ske följande:

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Litteratur:

Den primära litteraturen som används är Y-boken, en mattebok ur serien XYZ. De första veckorna kommer vi att använda den digitala versionen som ni kommer ha tillgång till på era iPads innan ni får fysiska versioner av boken.

Bedömning

Momentet kommer att bedömas utifrån tre stycken huvudsakliga förmågor:

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 41 men även genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

 • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser

Ma
Åsö grundskola - 8D Aritmetik

Problemlösning & resonemang

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Eleven för
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

E
C
A
Kunskap om begrepp
Eleven har
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Relation mellan begrepp
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder

E
C
A
Metodval
Eleven kan välja och använda
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.

Redovisning & resonemang

E
C
A
Redovisa
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Diskussion
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sät
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
som till viss del för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.