👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet

Skapad 2019-09-16 10:41 i Tångeröds förskola Tjörn
Skapande verksamhet utifrån ett tematiskt arbetssätt
Förskola
Skapande verksamhet på Skonaren Att uppleva, utforska, undersöka och skapa med sina sinnen. Att prova och lära sig att använda olika skapandematerial och tekniker. Kreativitet och fantasi och ett lustfyllt lärande!

Innehåll

Mål

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, så väl digitala som andra. På sitt sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan att främja barnets utveckling och lärande.

 

Syfte

I den skapande verksamheten vill vi att barnen ska få uttrycka sig genom olika material och tekniker. De ska få lära sig grundläggande kunskaper i färg och form, att blanda olika färger och nyanser, att få prova och utveckla olika sätt att skapa på. 

Målet är inte att uppnå ett färdigt resultat, utan att vara i en skapande process där barnen får "hålla på". Målet är också att samarbeta och skapa tillsammans, där lärande sker i en grupprocess. Barn lär sig också i ett sammanhang, där den skapande verksamheten både är ett självändamål men också ett arbetssätt att nå andra mål.

I den skapande verksamheten ges också många möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och samtala tillsammans med andra. Att reflektera och funderar över sin egen lärandeprocess.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto (ipad), film, barnens verk och med anteckningar, barnens kommentarer. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18