👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens planet

Skapad 2019-09-16 10:47 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Alla barns lika värde, vi kommer att arbeta med likabehandling och barnens rättigheter i förskolan.

Innehåll

Temat/aktiviteten

Vi arbetar med boken "barnens planet".

Var är vi?

Vi har en grupp med barn som känt varandra i många år, dom är trygga med varandra och är bra vänner. Barnen har mycket fantasi och gillar att pyssla.

Vart ska vi och varför?

Vi vill uppmärksamma alla människors lika värde, barnens rättigheter och skyldigheter. Detta för att ge barnen en bra grund inom de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som de svenska samhället vilar på.

Hur gör vi?

Vi kommer att ge barnen möjlighet att få diskutera olika dilemman och situationen som kan uppstå på förskolan, lika väl som i hemmet. Vi läser boken "barnens planet" som är skriven av Homero Alvares. Vid några av tillfällena som vi läser boken kommer vi använda oss av "boksamtal", sedan använder vi oss av handledningen som tillhör boken, där finns exempel på olika frågeställningar som passar till bilderna. Vi är noga med att alla barn får komma till tals och att alla lyssnar på den person som pratar. Allas funderingar och svar är lika mycket värda, vilket vi uppmärksammar vid varje tillfälle.

Under projektets gång kommer det att vävas in olika skapande projekt. Barnen kommer att få måla sina drömmar på ett papper, vi skapar en drömmjölk tillsammans av mjölk, glitter. Vi skapar en planet av en ballong och papper. Barnen gör ett självporträtt, skapar egna sagor m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
    Lpfö98 Rev. 2016