Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal, potenser och kvadratrötter - matematik ÅK8

Skapad 2019-09-16 10:47 i Önnerödsskolan Härryda
Detta kapitel handlar om negativa tal och hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.
Grundskola 8 Matematik
Kan något vara mindre än noll? Hur gör vi när talen blir så stora att det blir svårt att skriva dem? Och det här med kvadratrötter...

Innehåll

Mål för denna del, Kapitel 1

När vi har jobbat med det här området ska du kunna mer om negativa tal samt hur man skriver och räknar med potenser och kvadratrötter

Följande begrepp är bra att kunna:

 1. Sammansatta tal, negativa tal, positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal
 2. Prioriteringsregler, delbarhetsregler
 3. Potenser, bas, exponent
 4. Kvadratrot
 5. Små och stora tal med tiopotenser

Tidsperiod

 • Till och med vecka 39

Bra länkar

Så här jobbar vi på lektionerna

 • Genomgångar
 • Repetition från förra lektionen
 • Enskilt arbete
 • Utvärdering

Läxor

 • Vi försöker i det längsta att inte ha läxor i matematik. Istället arbetar vi med beting.
  Det vill säga att eleverna måste vara färdiga med ett specifikt avsnitt ett visst datum.
  Detta gör vi för att hålla ihop klassens undervisning. De elever som arbetar snabbare kan få extrauppgifter samt vara behjälpliga i att stödja de elever som behöver mer hjälp, enligt Önnerödsskolans mål om så kallade lärgrupper.

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Tal, åk 8 (Prio matematik 8)

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om potenser och positionssystemet.
Eleven visar grundläggande kunskaper om potenser genom att beräkna några av potenserna korrekt. Eleven anger vilken siffra som är entalssiffra i någon av talen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metod för att beräkna värdet av en potens.
Eleven har en i huvudsak fungerande metod för att beräkna de uppräknade potenserna korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna värdet av potenser och bestämmer entalssiffrorna. Eleven bestämmer t.ex. "3 upphöjt med 20" genom att beräkna potensen med upprepad multiplikation.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder. Eleven använder sig av mönster för att bestämma entalssiffran i "3 upphöjt med 20" och/eller "3 upphöjt med 99"
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven beräknar de upprepade potenserna och bestämmer entalssiffran i "4 upphöjt med 30" eller "3 upphöjt med 20".
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven bestämmer entalssiffrorna i både "4 upphöjt med 30" eller "3 upphöjt med 20".
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven ser att mönstret för 3-potenserna upprepar sig var 4:e gång och bestämmer även entalssiffran i "3 upphöjt med 99"
Resonemang
För ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring entalssiffran i 4-potenserna eller 3-potenserna. Visar t.ex. att entalssiffran i 4-potenserna alltid är 4 eller 6.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring 4-potenserna och 3-potenserna. Visar t.ex. att "4 upphöjt med 30" slutar på 6 eftersom 4 upphöjt till jämna exponenter slutar på 6.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring "3 upphöjt med 99".
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: