Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 2 NA18A

Skapad 2019-09-16 10:51 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Kemi 2

Innehåll

 

 Kemi 2 NA18A

Onsdagar

Vecka

 

Sidor

Uppgifter

35

Intro

Repetition

Gaslagen, pV=nRT

7-22

 

36

Gaslagen

gasers hastighet och löslighet

Lab 1 gaslagen, bestämning av R (1,5 tim)

Utdelad kopia

 

37

Kinetik

Reaktionshastighet, faktorer som påverkar reaktionshastigheten, aktiveringsenergi,

Lab 1 gaslagen, bestämning av R (1,5 tim)

25-30

2:1-2:9

38

Kinetik

Reversibla reaktioner, katalysatorer, räkneuppgifter

Lab 2 (demonstration i helklass?) vilka faktorer påverkar reaktionshastigheten (1,5 tim)

30-35

2:10-2:13

39

Kinetik

Övningsuppgifter

Lab 3 reaktionshastighet, tiosulfat (2 tim)

 

 

40

Kapiteltest Kinetik (45 tim)

Kemisk jämvikt

Kemiska jämvikter, jämviktsgrafer

Lab 3 reaktionshastighet, tiosulfat (2 tim)

37-41

 

41

Kemisk jämvikt

Jämviktsekvationer, beräkning av K och Q, förskjutning av jämvikten

Beräkningsuppgifter

41-56

3:1-3:19

42

Kemisk jämvikt

Övningsuppgifter

Lab 4 förskjutning av jämvikt, FeSCN, labbrapport (2 tim)

 

 

43

Kemisk jämvikt, syra-bas

Vattnets jonprodukt, syra-baskonstanter

Lab 4 förskjutning av jämvikt, FeSCN, labbrapport (2 tim)

57-62

3:20-3:25

44

Höstlov

 

 

45

Kemisk jämvikt, syra bas

Genomgång av jämviktsuppgifter

jonföreningars pH, titrerkurvor

Rapportskrivning

63-70

3:26-3:37

46

Kemisk jämvikt, syra bas

Buffert

 

Lab 5 titrerkurva (2,5 tim)

71-75

 

47

Kemisk jämvikt, syra bas

Inlämning av labrapport

Intro vetenskapligt projekt, jämvikter i naturen

Lab 5 titrerkurva (2,5 tim)

 

 

48

Prov 2,5 timmar

Vetenskapligt projekt

25-78

 

49

Vetenskapligt projekt

79-105

 

50

Studiedag

 

 

51

Organisk kemi

Nomenklatur, alkaner, alkener och alkyner, aromater, aminer

107-130

5:1-5:6

 

 

VT-20

Vecka

 

Sidor

Uppgifter

2

Organisk kemi

Alkoholer och etrar

Lab 6 analys av alkoholer (1,5 tim)

131-140

5:7-5:12

3

Organisk kemi

Ketoner, aldehyder, Karboxylsyror, estrar, flerfunktionella grupper

Lab 6 analys av alkoholer (1,5 tim)

141-151

5:13-5:19

4

Organisk kemi

Isomeri, strukturformler, molekylmodeller

 

151-155

 

 

5:20-5:28

 

 

5

Studiesamtal

 

 

6

PAF-dag

 

 

7

Reaktionsmekanismer

Elektrofiler och nukleofiler

Additionsreaktioner, SN1 och SN2, eliminationsreaktioner, kondensationsreaktioner

 

159-163

172-185

6:1-6:2

6:10-6:18

8

Reaktionsmekanismer

resonans, karboxylsyror och aminers protolys

 

164-171

 

6:3-6:9

 

9

Sportlov

 

 

10

Organisk kemi

Repetition

 

 

11

Prov 2 timmar

Intro till Analytisk kemi

 

 

12

Biokemi

Biomolekyler, stärkelse, lipider

Lab 8 Amylas (2 tim) labbrapport

 187-200

 7:1-7:4

13

Biokemi

Biomolekyler forts, protein, nukleinsyror

Lab 8 Amylas (2 tim) labbrapport

201-221

7:1-7:4

14

Biokemi

Enzymaktivitet

Rapportskrivning

223-232

8:1-8:8

15

Påsklov

 

 

16

Biokemi

Metabolism intro

bärarmolekyler

243-263

8:9-8:10

8:16-8:32

17

Biokemi

Metabolism forts

,

 

 

 

18

Biokemi

Metabolism forts

 

 

 

19

Biokemi

Repetition

 

 

20

Prov biokemi 13/5

 

 

21

Kompletteringsprov

 

 

22

 

 

 

23

Skolavslutning

 

 

Uppgifter

  • Vetenskaplig uppsats, karbonatsystemet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: