👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden, åk 5

Skapad 2019-09-16 10:56 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text. En början till norden planering, behöver hjälp med matrisen.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geografi om Norden.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 

 • känna till jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer.
 • känna till utmärkande drag och utbredning av det nordiska natur- och kulturlandskapen 
 • känna till fördelningen av Nordens befolkning
 • utveckla en säkerhet i att använda kartor
 • göra insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet
 • utveckla din förmåga att använda geografins begrepp
 • utveckla din läs-och analysförmåga
 • genom bland annat diskussion samt filmvisning se på skillnader mellan Nordens länder
 • utveckla din förmåga att leta samt granska källor
 • lära dig namngeografi om Norden

Det här ska du lära dig.

Du skall fördjupa dina kunskaper om Norden.

Utveckla din förmåga att använda geografiska begrepp: såsom ekvatorn, nordpolen, sydpolen, längdgrad, breddgrad, klimat m.m. . Du ska också lära dig namngeografi.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att:

 • arbeta med Nordens länder på olika sätt, bla lära oss namngeografi.
 • läsa texter både tillsammans och enskilt.
 • ha genomgångar och diskussioner.
 • använda kartböcker och arbeta praktiskt med olika kartor och undersökningar
 • titta på faktafilmer samt serien Geografens testamente
 • Tillverka ett land i en pizzakarton "Norden i en pizzakartong"

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 

 • Genom att se hur säker du är på namngeografin, dvs länder, huvudstäder, hav och bergstoppar
 • Genom att se hur du använder dig av de geografiska begreppen på lektionerna samt i dina texter
 • Läxor och prov kan förekomma, vi beslutar en del i samråd lärare/elever

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.