👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-09-16 10:59 i Furuhällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för arbetsområdet kroppen i biologi åk 5.
Grundskola 5 Biologi
I detta arbetet får du lära dig om människokroppen och dess organ. Du får lära dig matens väg genom kroppen, hur vi andas, skelettets uppbyggnad och mycket mer. Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Det här ska du lära dig:

 • namn på organ som finns i kroppen 
 • var organen sitter och vilken funktion de har 
 • berätta om matens väg genom kroppen 
 • prata om vikten av att äta bra kost
 • om andning, blodet, hjärtat, kroppen "reningsverk" levern och njurarna
 • musklernas och skelettets uppbyggnad och funktion

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att utgå från "Boken om biologi", samt "Upptäck Människan - kropp och hälsa". Vi läser texterna gemensamt och diskuterar innehållet. Vi utgår även från klassens funderingar och frågor kring människokroppen.

Vi kommer att titta på modeller av kroppen och genomföra enkla undersökningar som vi dokumenterar.

Vi kommer att titta på utbildningsfilmer, bland annat "Uppdrag kroppen" som Utbildningsradion ger ut.

Vi kommer att besöka ICA Mölnlycke och arbeta med ICAs "kompis med kroppen"-material.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord, göra tankekartor och återberätta faktan med sammanhang.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner och resonera kring enkla experiment.

Ni kommer att få en gemensam slutuppgift där ni ska kunna namnge och placera kroppens organ på rätt plats. Ni ska även kunna beskriva vad de olika organens funktion.

Avslutningsvis kommer ni att få ett individuellt skriftligt prov.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

E
C
A
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.