👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1

Skapad 2019-09-16 11:16 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska under året få lära dig om våra årstider och varför vi har årstidsväxlingar samt vad som händer i naturen med växter och djur, tid och temperatur. Du ska också få lära dig om några svenska högtider och traditioner.

Innehåll

Syftet 

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Den ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året och hur livscykler ser ut hos några djur och växter.

Mål

Det här ska du lära dig

 • veckans dagar
 • årets månader (namn och inbördes ordning)
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna (namn och följd)
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • berätta om något djurs och växts livscykel

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta

 • lyssna på genomgångar
 • se på faktafilm
 • läsa om året och naturen
 • skriva faktatexter
 • få utrycka dig i bild och form
 • få träna på muntliga presentationer
 • vistas i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömning

Året Runt åk 1

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att:
Namnge veckans dagar i ordning
Namnge årets månader i ordning och veta när du har din födelsedag.
Namnge de fyra årstiderna.
Berätta något som är speciellt för varje årstid
Namnge tre högtider och i vilken årstid de infaller
Känna till och berätta om något djurs livscykel och deras anpassning till de olika årstiderna.
Känna till och berätta om någon växts livscykel och dess anpassning till de olika årstiderna