👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden med NTA Digital

Skapad 2019-09-16 11:24 i Stureskolan Hedemora
Vi arbetar med Rymden i NTAs digitala tema
Grundskola 4 – 6 Fysik
I NTA Digitals tema Rymden får vi möjlighet att undersöka det vi inte kan se på vanligt sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället

 

Konkretisering av mål

När du arbetar med detta arbetsområde ska du

 • kunna begreppen astronomi, världsbild, planet, solsystem, universum, galax, stjärnbild, satellit, astronaut, kosmonaut, solur och atomur
 • känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem och deras rörelser i förhållande till varandra
 • kunna förklara hur det blir dag och natt
 • kunna förklara varför vi har olika årstider
 • veta vad satelliter är och vad de används till
 • kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden
 • kunna ge exempel på hur man kan mäta tid, både förr och nu

Arbetssätt

Vi arbetar med NTAs digitala tema Rymden där vi gör uppdrag och uppgifter om rymden i en digital modell av rymden. Vi har genomgångar om jorden, månen och planetsystemet med hjälp av modellen. Vi tittar på film och arbetar med instuderingsfrågor. Vi kommer även att göra en systematisk undersökning tillsammans, vi ska undersöka månens olika faser. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du 

 • deltar i diskussioner på lektionerna
 • arbetar med dina uppdrag och uppgifter i programmet
 • arbetar med frågorna till filmerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ämnesmatris Fysik år 4-6

Ämnesmatris fysik 4-6

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturvetenskapliga diskussioner
Ställa frågor och diskutera om rymden
Du behöver träna på att ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, teknik, miljö, hälsa, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information i olika källor
Söka information genom att göra uppdrag och läsa tematexter i NTA-temat
Du behöver träna på att söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du behöver träna på att diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Använda informationen för att lösa uppgifter i programmet, i diskussioner och för att redovisa.
Du behöver träna på att använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du behöver träna på att anpassa den till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Beskriva och förklara hur månens faser ser ut och varför, varför vi har årstider, varför det blir dag och natt.
Du behöver träna på att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i fysiken. Du behöver träna på att använda fysikens begrepp.
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Astronomi
Beskriva och förklara olika himlakroppar.
Du behöver träna på att ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du behöver träna på att diskutera varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Naturvetenskapliga upptäckter
Berätta om upptäckter som har med astronomi att göra. Jorden är rund, jorden rör sig runt solen.
Du behöver träna på att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.