👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap

Skapad 2019-09-16 11:41 i Önnerödsskolan Härryda
Lpp för hemkunskap år 6.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde:

Genom arbetet med hemkunskap kommer eleverna att få utveckla sina förmågor att:

Centralt innehåll. Vi ska få kunskap om:

Undervisningen i hemkunskap ska behandla följande centrala innehåll i år 1-6:

Så här arbetar vi:

Du får vid några tillfällen under året baka och laga mat.

Du kommer att laga olika typer av måltider och följa recept och instruktioner.

Du kommer att få använda olika redskap som finns i köket.

Du får lära dig vanliga ord och begrepp som hör ihop med bakning och matlagning.

Du får också tillfällen att träna på att ge omdöme om ditt och gruppens arbete och resultat.

Vid besök i mataffär får du lära dig hur man jämför priser och om grönsaker och frukt.

Du får lära dig några vanliga miljömärkningar och hur man återvinner olika material.

Du får lära dig något om vad som skiljer reklam från konsumentinformation.

Kunskapskrav. Det här utvärderar vi:

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att sammarbeta
 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning 
 • dina kunskaper i ämnesspecifika  ord och begrepp inom ämnet som t.ex:  jäsa, knåda, degspad/degvätska, koka, sjuda,  reda, steka, fräsa, reklam.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris för hemkunskap årskurs 4-6.

Kriterier

Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Förmåga att planera det praktiska arbetet.
Jag kan med hjälp och stöd av lärare planera arbetet. Jag förstår korta instruktioner och recept.
Jag planerar arbetet och använder mig av tidigare erfarenheter.
Jag planerar arbetet och förklarar hela arbetsgången. Jag ser olika möjligheter och lösningar.
Förmåga att genomföra/värdera det praktiska arbetet.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept. Jag genomför enkla arbeten och förstår vikten av god hygien. Jag kan med hjälp värdera och reflektera över min arbetsinsats och mitt resultat.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet och tar egna initiativ. Jag tillagar, arrangerar och slutför arbetet med ett snyggt resultat och låter god hygien genomsyra hela arbetsgången. Jag lämnar min arbetsplats ren och snygg.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet, tar egna initiativ och omprövar tidigare val om förutsättningarna ändras. Jag kan bedöma arbetet ur olika perspektiv. Jag hanterar oförutsedda situationer och omprövar tidigare val.
Förmåga att samarbeta.
Jag samarbetar under hela arbetets gång.
Jag samarbetar under hela arbetet och kan samarbeta med alla. Jag visar att jag tagit till mig argument från andra.
Jag tar egna initiativ till arbete som gynnar alla. Jag kan ta till mig motargument och drar fördel av dessa i mina slutsatser.
Teoretiska kunskaper.
Jag förstår grundfakta i det avsnitt som vi arbetar med. Jag utför de uppgifter jag får och använder de viktigaste begreppen i rätt sammanhang. Jag har egna idéer kring uppgiften och genomför någon av dessa.
Jag kan dra självständiga slutsatser, t.ex. göra jämförelser och använda redan inlärd kunskap tillsammans med ny i rätt sammanhang. Jag förbättrar mitt arbete efter kommentarer.
Jag kan beskriva och ge egna förklaringar till mitt arbete och argumentera för mina slutsatser. Jag ifrågasätter mitt arbete och förbättrar det utifrån självkritik.
Totalt omdöme kunskapsmål