👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck genom sång

Skapad 2019-09-16 12:16 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Detta är min första planering här på unikum av aktivitet som jag ska hålla med junibackens barn under min VFU-period. Jag heter Mimmi och jag läser till förskollärare på Halmstad högskola.

Innehåll

Mål

Skapa förmåga att uttrycka upplevelser och öka ordförrådet  genom att kommunicera genom sång och musik

 

Forskning  
Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och Monika Röthle (2006) tar upp i Småbarnspedagogik (2006) vikten av gester och kroppsuttryck för att skapa förståelse för det verbala språket hos barn. 
Vygotskij poängterar att vi lär i samspel med andra och kunskap skapas i interaktion med andra (Barn och naturvetenskap, 2014). 
 

 

Strategier
- Undervisning i hel grupp
- Bildstöd för att få med fler sinnen

- Sjunga både nya och redan kända sånger tillsammans

- Benämna vad vi kan se på sångkorten 

- Rörelser till sångerna för att förstärka orde

 
 
Genomförande
Aktiviteten kommer att starta som en samling med hela barngruppen under morgonen. Vi kommer att börja med samma sång som barngruppen är vana vid att ha som öppningssång vid samling. Efter detta räknas barnen högt tillsammans med hjälp av bildstöd. Sångkort kommer att läggas ut upp och ner i mitten av vår samling/ring där olika bilder symboliserar olika sånger. Barnen kommer få möjlighet att öva turtagning då ett barn i taget kommer få vända på ett sångkort. Vi kommer tillsammans sjunga de sånger som visas på kortet till gitarr som spelas till.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18