👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2019-09-16 12:39 i Getingeskolan grs Halmstad
Vattnets kretslopp.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska Bild
Vatten Jorden den blå planeten. Så mycket vatten. I hav, isberg, moln, älvar och vattenfall. Vatten finns överallt och i olika former.

Innehåll

No - vattnets kretslopp. Planering v. 38 - 40.

Du kommer att få lära dig om vatten och dess kretslopp.

Läsa och lyssna på faktatexter om vatten - Legimus.
Skriva i programmet Symwriter som ger dig bildstöd och talsyntesstöd vid uppläsning av dina texter.
Se på faktafilmer och göra fältstudier i närområdet.

Arbeta utifrån Hans Persson tankar och idéer och NO läromedel och arbetshäfte.

http://www.hanper.se/ 

Vi kommer att göra olika experiment.

I ämnet bild kommer du att måla och skapa vattnets kretslopp
Dokumentera med Ipaden genom att ta foton och skriva enkel text.

Lycka till Anki och Louise

 

 

                                                                      

                    

                                                                          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6