Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Räkna med bokstäver

Skapad 2019-09-16 12:40 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
I detta område ska vi lära oss verktygen för att använda algebraiska lösningsmetoder (ekvationer och uttryck) samt modeller i form av formler för att lösa matematiska problem.

Innehåll

 

 MATEMATIK – 1a

 

 

 

Du ska visa att du kan...

 

v  använda matematiska begrepp och procedurer (räknemetoder).

 

v  formulera och lösa problem i vardagliga och yrkesmässiga situationer.

 

v  föra matematiska resonemang och värdera din strategi

 

v  tillämpa matematiska modeller t.ex. formler m.m

 

v  kommunicera matematik skriftligt och muntligt.

 

Algebra – Ekvationer och formler

 

Vecka 

 

 

Mål för veckan 

 

Du kan …

Begrepp

Uppgifter att öva 

 

Uppgifter att öva mot högre 

betyg  

Kan du detta

v 3

fredag

·        Förenkla algebraiska uttryck

 

 

·        Lösa ekvationer med effektiv metod

Variabel, uttryck

förenkla uttryck, uttrycks värde

 

ekvation, lösning/rot,

 

s 169

4103-4109

 

 

Aktivitet s 170

S 175

4129-4137

 

 

 

4110-4113

 

 

 

4138-4139

 

 

v 4

 

·        Kontrollera med prövning om lösningen är rätt

 

·        Lösa ekvationer med x i båda led

 

·        Skilja på uttryck och ekvationer

 

·        Använda ekvationer vid problemlösning

 

·        Genomföra beräkningar med formler

 

·        Ställa upp formler och tolka dem

 

 

 

VL & HL

prövning

 

 

Övningsblad med ekvationer

 

 

Aktivitet s 177

4143-4153

 

Gruppövning

 

 

Övningsblad

s 182

4160-4167

 

s 184-185

4203-4212

 

 

s 186-188

4215-4224, 4227

 

s 173

4121-4124

 

 

v 5

·        Använda formler relevanta för yrket

 

·        Beräkna uttryck och ekvationer med parenteser

 

·        Beskriva, troliggöra och bevisa

 

Repetera inför examination

 

 

 

Övnings blad

 

 

 

s 194-195

4303-4309

 

 

s 199

4314-4320

 

Diagnos s 203

Blandade övningar

 s 204-208

 

 

 

 

 

4310-4311

 

v 6

 

Repetera inför examination

 

 

 

 

 

Blandade övningar

 s 204-208

Blandade övningar tidigare avsnitt

s. 114-117 s. 163-165 (ej 2, 4, 9, 11, 12, 17)

s. 246-247

 

Tisdag

 4/2

Examination – Algebra samt tidigare moment (Statistik, Procent, Geometri)

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Examination i klassrummet

Matriser

Mat
Matematik 1a

Rubrik 1

På väg mot
Godtagbara
Utmärkta
Beskriva och använda begrepp
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
Utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Förmåga att använda lämplig räknemetod
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
löser med flera procedurer och med säkerhet
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Lösa matematiska problem
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Använda matematiska modeller (M)
Använda en given matematiska modell och tolka ditt svar
Välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
Välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Resonera, förklara och motivera lösningar (R)
göra enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Göra nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Kommunicera matematik
Visar dina redovisningar med informella metoder
Visar dina redovisningar med formella metoder
Visar din redovisningar med korrekt symbolisk representation
Genom exempel relatera matematiken till verkliga sammanhang
med något innehåll och verkliga sammanhang samt föra enkla resonemang om relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade resonemang om exemplens relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: