👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, genteknik, evolution 2019

Skapad 2019-09-16 12:47 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Hur fungerar det genetiska arvet och vad är genernas "arbete" i kroppen? Hur kan man manipulera generna och hur kan det bli när det går fel av sig själv? Hur har livet på jorden utvecklats över lång tid och varför?

Innehåll

syfte

centralt innehåll

arbetsätt

genomgångar, filmer, uppgifter att jobba med, diskussioner, laboration

 

Planering

Planering – genetik, genteknik och evolution

HT 2019

http://creativesocialblog.com/wp-content/uploads/2011/03/evolution-man-computer.gif

vecka

tisdag

torsdag

fredag

38

 

Cellen

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00211


Olika sorters celler

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00212


Cellen, kromosomer, gener, DNA, 

s.8-9, 318-322

Celldelning s. 323-325

(vanlig och reduktionsdelning)

kiwi-lab?


Mitos

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00213


Meios - könsceller

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00377

39

Dominanta och vikande anlag, Mendel, undersökning anlag, film?

s. 326-329

Tvillingar, kloner, ärftliga sjukdomar, Downs, cancer, mutationer

s. 330-336

MILJÖTEMADAG

40

Frågor att jobba med. Lämna in.

Forskare för framtiden

https://www.ne.se/play/ur/program/200620?fromSearch=true


Genetisk modifiering

https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00233


Nobelshöjdare

https://www.ne.se/play/ur/program/191820


Taxomi - studi.se

https://app.studi.se/l/introduktion-till-taxonomi

Genteknik exempel – livsmedel, miljö, vaccin, läkemedel, transplantation, DNA-spår, DNA- och fosterdiagnostik, genterapi, kloning

s.334-335, 340-351

https://www.ne.se/play/ur/program/101354


Genteknik-studi.se

https://app.studi.se/l/genteknik


Kloning - ur skola

https://urplay.se/program/207137-kampen-om-livet-kan-jag-klona-mig-sjalv

41

Förbered debatt

För och emot, fakta, belägg, källkritik

Förbered debatt

För och emot, fakta, belägg, källkritik

Debatt om genteknik

42

Den första cellen


https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00215


Livets utveckling och människans utveckling

Darwin, evolution, bevis, naturligt urval, sexuellt urval, miljö,  anpassning, konkurrens, samarbete

354-371

https://www.ne.se/play/ur/program/200126https://www.ne.se/play/twig/program/setwg00311


https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1161km?fromSearch=true


Gymnasiemässa?

Livets utveckling och människans utveckling

Darwin, evolution, bevis, naturligt urval, sexuellt urval, miljö, anpassning, konkurrens, samarbete    s.354-371

Fem små filmer om evolution – youtube

https://www.youtube.com/watch?v=F80q4LvXxrY&list=PL201B17C91256372E

43

Beskriv hur hunden Laban blev just hunden laban med hjälp av det du vet om genetik och evolution.

Beskriv hur hunden Laban blev just hunden laban med hjälp av det du vet om genetik och evolution. Lämna in.

Filmer från serie på ur skola - https://urplay.se/serie/207148-kampen-om-livetbedömning

inlämning av svar på kortare uppgifter, debatt där fakta används samt en större inlämningsuppgift 

kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9