👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans pedagogiska planering ht 19

Skapad 2019-09-16 12:47 i Kattfotens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1. 1 Läroplansmål- normer och värden

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande

 

Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

1.3 Läroplansmål - barns inflytande

 Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla kan våga synas och höras. Lek och samtal,närvarande vuxna gruppstärkande lekar, samarbetsövningar, 

 

 

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande,

   Vi delar barnen i mindre grupper så att alla kan våga synas och höras. Lek och samtal,närvarande vuxna gruppstärkande lekar, samarbetsövningar

 

2.3 Planerade insatser - barns inflytande,  

Låta alla barn som vill komma med förslag, tankar och ställa frågor. Barnen får möjlighet att demokratiskt styra sin vardag genom val av aktiviteter och bli tilltalade i i olika situationer.Genom att vara närvarande vuxna  så kan vi tillsammans med barnen få reda på vad de har tyckt har varit intressant och vad de anser de har lärt sig.

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden, 

våga uttrycka sina tankar och åsikter, att de ska känna sig som starka och socialt kompetenta individer

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande,

Att i lek och olika lärandesituationer upptäcka, skapa och förstå vad ett mönster är.

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande 

De ska känna att deras tankar är viktiga och att de kan påverka sin egen situation genom sitt sätt att interagera med sin omvärld.

 

4.1 Metodval - normer och värden

reflektionsprotokoll, närvarande vuxna

4.2 Metodval - utveckling och lärande 

 Reflektionsprotokoll och närvarande vuxna 

 

4.3 Metodval - barns inflytande 

  Reflektionsprotokoll och närvarande vuxna  

 

(Innan publicering ska allt inom parantes tas bort!)