👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tiotalsövergångar Subtraktion

Skapad 2019-09-16 13:06 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Tiotalsövergångar - subtraktion Repetera tiotalsövergångar addition och uppdelning av tal.
Grundskola 2 Matematik
Vi ska arbeta med tiotalsövergångar och använda räknesättet subtraktion. Vi kommer arbeta inom talområde 0-20. Vi kommer även repetera tiotalsövergångar med räknesättet addition.

Innehåll

Vi arbetar med boken Favoritmatematik 1B. Vi använder oss av det digitala programmet Skolplus på internet.

När arbetsområdet Subtraktion med tiotalsövergångar är klart har vi arbetat med:

 • Repetition av räknesättet subtraktion 0-20
 • Subtraktion med tiotalsövergångar 0-20
 • Samband mellan addition och subtraktion
 • Problemlösning inom området
 • Repetition av uppdelning av tal inom talområde 0-10 sker också via spel och träningsprogram på datorn.

Under kapitlets gång kommer vi lära oss att se samband mellan tiotalsövergångar med räknesätten addition och subtraktion. Kontinuerligt arbete med problemlösning inom talområde kommer ske. Vi kommer använda oss av kooperativt lärande under arbetets gång.

Både skriftliga och muntliga uppgifter kommer förekomma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3