👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på Takpannan 19/20

Skapad 2019-09-16 13:13 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Knacka på! Datum: 20/9-19 Gruppnamn: Takpannan Deltagare:

Innehåll

Bakgrund

Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? Ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur.

Vi är en grupp på 17 barn i åldern 1-2 (3) år och fyra pedagoger.

9 barn födda 2017, 8 barn födda 2018. 

9 pojkar, 8 flickor

5 av barnen är nyinskolade (både födda 2017 och 2018).

Vi har flera barn med andra språk än svenska i hemmet såsom: arabiska, turkiska, finska, tyska, franska, engelska, kinesiska.

3 pedagoger är barnskötare och en legitimerad förskollärare.

Avdelningen består av två stora lekrum, ett mindre lekrum, ett "sovrum", en stor hall och en toalett. Vi har två gårdar att välja på för småbarn och kan även gå till gården där de stora barnen är. På förskolan finns ett förskolebibliotek och även det kommunala biblioteket ligger på gångavstånd. Förskolan ligger i ett bilfritt område med flera lekplatser och naturområden i närheten.

 

Under undersökningsperioden har vi sett att barnen har många olika och skiftande intressen som att utveckla sin motorik, skapa, dansa, sjunga, läsa, undersöka naturvetenskapliga fenomen som flyter/sjunker, konstruktion, med mera. Vi ser även att de behöver vägledning att utveckla goda relationer till varandra, en bra värdegrund och sin språkutveckling. Barnen visar intresse för förra årets projekt, sagan "Alla får följa med" och även för andra sagor genom att de vill att vi läser sagor, berättar med rekvisita eller projicerar med projektorn. De visar stor förundran och engagemang och vill gärna medverka och hjälpa till.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Genom att undersöka "Knacka på! Vad som finns bakom dörren?" vill vi fokusera på Veberöds förskolors utvecklingsområden för 2019/2020:

Barns kommunikation och skapande

Barns reflekterande

Barns rätt till en hållbar framtid

Varför?

Syfte med projektet

Knacka på! är ett "öppet projekt" som kan följa barnens skiftande intressen och behov med spänning. Det kan styras av barnen och av deras behov som vi pedagoger ser. Ett läsår är halva barnens liv och intresse och behov skiftar väldigt.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas?

Vi kommer att arbeta i olika gruppkonstellationer för att möta barnens behov. Ibland blir det helgrupp, ibland delade i två grupper och ibland ännu mindre grupp.

Berättande, högläsning, skapande, sång, drama, takk, widgit, lek är några av de 100 språk vi vill använda för att nå vårt mål.

Vi vill ge barnen en "levande" miljö som förändras och tillförs material i olika former och utnyttja förskolebiblioteket.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 Hur kan små barn reflektera?

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan) 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18