Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2019-09-16 13:22 i Ornäs skola Borlänge
Astronomi
Grundskola 4 – 6 Fysik
I detta område i fysik kommer du att få lära dig mer om rymden och vårt solsystem. Du kommer även att få lära dig hur dygn, månad och år uppkommer.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du:

 • kunna namnen på vårt solsystems himlakroppar, dess uppbyggnad (i stora drag) samt rörelser.
 • kunna begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
 • kunna beskriva dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
 • veta vem som var första människan i rymden.
 • kunna förklara vad satelliter är.
 • känna till historiska berättelser kring universum.


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar i grupp
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning av text och instuderingsfrågor
 • Film med efterföljande diskussion

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor samt vid dokumentation av praktiska försök.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Bedömning sker även vid slutet av arbetsområdet i form av ett skriftligt prov.

 

Ord och begrepp:

stjärna, stjärnbild, galax, Vintergatan, komet, asteroid, meteor, meteorit, ljusår, astronaut, kosmonaut, taikonaut, Mars, Venus, Tellus, Merkurius, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dvärgplanet, Pluto, månfas, dygn, månad, år, svart hål

 

Ramsa: Mamma vattnar jorden medan jag sätter unya plantor.
              Merkurius, Venus, Jorden/Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, (dvärgplaneten Pluto)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: