👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk framställning genom rytmik/musik 2. 19/20

Skapad 2019-09-16 13:24 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Musiken och instrumenten skall tala till eleven och förstärka olika rörelser och tempo. Eleverna tar egna initiativ påverkade av sin omgivning Vi vuxna finns där som stöd och försöker hjälpa utan att prata så mycket, drar oss efterhand tillbaka

Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Att tolka musikaliska intryck och omvandla dessa till kroppsrörelser
. Att känna igen musikaliska uttryck. Att ta egna initiativ och samspela/samverka.

Innehåll

Musiken och instrumenten skall tala till eleven och förstärka olika rörelser och tempo.
Eleverna tar egna initiativ påverkade av sin omgivning
Vi vuxna finns där som stöd och försöker hjälpa utan att prata så mycket, drar oss efterhand tillbaka


Uppgifter

 • Innehåll och mål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6