👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 8 Hi Nya tiden KSA ej avslutad

Skapad 2019-09-16 13:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
Du ska få lära dig om den "nya tiden".

Innehåll

Mål för elev

Du ska ha grundläggande kunskaper om tiden 1500-1750-talet 

Resonera kring hur olika personer/händelser och framsteg har påverkat historien och hur dessa kan tolkas på olika sätt samt,

Kunna använda historiska begrepp.

Innehåll

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Några historiska begrepp, till exempel upptäcktsresande, renässans, kolonialism samt olika syn på deras betydelse.

Genomförande

Ni kommer att få ta del av genomgångar, filmer, arbeta med texter samt olika uppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: förklara orsaker till händelser och resonera om hur dessa på olika sätt påverkat människors liv.

använda historiska begrepp och metod.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi
Jä ht 17 åk 8 Hi Nya tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Exempel:Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen Du kan berätta om upptäckare och visa hur detta ledde till att nya varor t ex potatisen kom till Europa. Du utvecklar inte orsaker och följder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. Du kan berätta om olika upptäckare och hur dessa upptäckter på olika sätt påverkade både Europa och andra kontinenter. T ex hur handel skapade människojakt i Afrika och sjukdomar och misär i Sydamerika medan rikedomar växte i Europas handelsbolag. Du använder ofta ord som ”det berodde på” , ”orsaken till”, ”på grund av” osv...
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Du beskriver hur olika orsaker påverkade en händelse och de i sin tur påverkar oss idag. Du ger exempel på hur denna påverkan ser ut. ”Ännu i dag påverkas vi av upptäckarna t ex är kristendom den dominerande religionen, engelska och spanska är språk som har störst spridning. I Afrika, söder om Sahara, lider man av fattigdom som ett resultat av handel och kolonisering.”
Använda begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du kan förklara begrepp. ”Renässans är en period (kring 1400-1500-talet) då man önskade att återskapa delar av den antika kulturen”.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan sätta begreppet i ett sammanhang. ”Renässansen kallas den period som avslutar medeltiden. Under renässansen stimuleras människans fria tänkande detta ledde till många upptäckter och uppfinningar. ”
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du kan använda begreppen i tal och skrift. Du ställer t ex frågor som: ”Kan man säga att renässansen är grogrunden för upplysningen? Leonardo da Vinci anses vara en typisk renässansmänniska men hur är det med Shakespeare? Var renässansen en förutsättning för reformationen?”