👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Skål HT19 (Marion, MAL)

Skapad 2019-09-16 13:31 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 5 Slöjd
I den här uppgiften ska du öva på att använda skölp för att urgröpa trä och skapa en skål.

Innehåll

 

 

För alla elevers säkerhet ska eleverna följa slöjdreglerna som gäller i slöjdsalen så vi har en trygg och god arbetsmiljö.

 

Vi kommer att titta på en film som visar hur man gör en skål. Efter filmen har vi genomgång av vad filmen visade, hur och varför. Vi tittar på några olika exempel av skålar och går igenom material, verktyg och hantverkstekniker.

 

Så här börjar du för att göra din skål:

 

 1. Skissa dina ideér, välj ut din favorit.

 2. Rita nu upp modellen i originalstorlek med alla mått, färger och materialval.

 3. Rita av originalmodellen, KLIPP ut så du har en pappersmall.

 4. Fota alla delarna och lägg in i Unikum!

 5. Visa läraren INNAN du startar upp eller hämtar material.

 6. Vi har alltid genomgång på vilka material, verktyg och hantverksmetoder som gäller för uppgiften.

 7. Ta kort på din arbete och skriv lite om vad du gjort varje lektion tills skålen är helt klar.

Uppgifter

 • Skål slöjddokumentation

 • Skål

 • Slöjd: Skiss Skål

 • Slöjd: Dokumentation Skål

 • Slöjd: Värdering Skål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris: Skål

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKISS
Du har ännu inte gjort någon skiss.
Du har gjort en enkel skiss.
Du har gjort en skiss med några detaljer och mått.
Du har gjort en tydlig skiss där både färger, material och mått finns med.
PLANERING
Du har ännu inte fyllt i din planering.
Din planering är ifylld, men kortfattad.
Din planering är ifyll och du använder några slöjdbegrepp.
Din planering är utförligt ifyll och du använder många slöjdbegrepp.
GENOMFÖRANDE
Du är ännu inte klar med ditt slöjdarbete.
Du är klar med ditt slöjdarbete.
Du har varit ganska noggrann i ditt praktiska arbete och tagit ansvar för att blir klar i tid.
Du har varit noggrann i ditt praktiska arbete och utnyttjat lektionstiden väl. Du har tagit ansvar för att bli klar i tid.
DOKUMENTATION
Du har ännu inte gjort någon dokumentaion.
Din dokumentation är kortfattad och/eller inte ifylld varje vecka.
Din dokumentation är ifyll och du använder ibland rätt slöjdbegrepp. Oftast finns även ett foto med på ditt arbete.
Din dokumentation är tydlig. Du förklarar vad du har gjort, varför och hur du ska gå vidare. Du använder ofta rätt slöjdbegrepp i din text. Du har även med ett foto på ditt arbete varje vecka.
VÄRDERING
Du har ännu inte fyllt i värderingen för ditt arbete.
Din värdering är ifylld, men ganska kortfattad.
Din värdering är ifylld och du har delvis förklarat hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt resultat. Du använder ibland rätt slöjdbegrepp.
Din värdering är ifyll och tydlig. Du tänker igenom hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt resultat. Du använder ofta rätt slöjdbegrepp i din värdering.