Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmon 2019/2020

Skapad 2019-09-16 13:46 i Möllebackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1. Läroplansmål

Mål 1: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Mål 2: Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mål 3: Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Mål 4: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. 

 

2. Planerade insatser 

Arbeta med värdegrunden, barnkonventionen - kompisböckerna

Ta vara på barnens intresse samt prata om de rättigheter och skyldigheter vi alla har. Visa på vikten av att ta hand om och vara rädd om varandra och våra och andras saker.

Tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. 

Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

 

3. Förväntade effekter - 

Barnen ska få en större förståelse för, visa omsorg och respekt för varandra.  Konfliktlösning med mindre vuxenstöd. De ska känna att de får och kan uttrycka känslor och tankar på olika sätt. 

Visa omsorg och ta ansvar för vår miljö, både inomhus och utomhus. 

Kroppsuppfattning och rörelseglädje.

Förtrogenhet med de digitala verktyg som vi har valt att använda i undervisningen. 

 

 4. Metodval -

Arbeta med värdegrunden och barnkonventionen genom samtal, litteraturläsning, lek och planerad undervisning.

Lyhörda gentemot barnen för att få syn på vad de visar intresse för. Vara goda förebilder i allt vi gör. 

Utflykter som ger oss möjlighet att röra oss i olika miljöer och terränger. Prata om hälsa och välbefinnande.  

Uppmärksamma teknik i vardagen och använda digitala verktyg i vår undervisning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: