👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-09-16 13:58 i Svedjan Hedemora
Förskola
Vi vill stimulera barnens språkutveckling, dels det verbala språket men även lyfta andra uttrycksformer som sång, dans, skapande.

Innehåll

Syfte

Att ha ett rikt språk, att kunna uttrycka sig och kommunicera, skapar goda förutsättningar för både samspel med andra och lärande. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att uttrycka sig på många olika sätt, både verbalt och genom estetiska uttrycksformer som t.ex. sång, musik, dans och skapande. Vi ger samtidigt barnen möjlighet att utveckla sin självkänsla, att våga prova, synas och höras.

Mål

Alla barn ska vara delaktiga utifrån sin förmåga i olika aktiviteter inom sång, musik, skapande.

Alla barn ska kunna delta och behålla fokus i en kortare samling eller lässtund. Det ska vara en positiv upplevelse för barnen.

Metod

Planerade och spontana samlingar med mycket sång, musik, ramsor. 

Rörelse till musik och enkla rytmikövningar.

Dramatisera kända barnsånger på olika sätt.

Olika former av skapande.

Alltid ha böcker framme och läsa mycket tillsammans med barnen.

Prata mycket med barnen och sätta ord på det de ser och upplever.

Uppföljning

Observationer av hur barnen använder olika uttrycksformer vid organiserade aktiviteter.

Observationer av hur barnen använder språket i den fria leken.

Dokumentationer i Unikum.

Frågor till vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen om hur de upplever barnens språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18