Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppens pedagogiska planering läsår 2019/2020 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2019-09-16 14:06 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före publicering/tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden

  • Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla
  • Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman/Nyvång
  • Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och rikedom
  • Barnen ska ges förutsättningar för att mötas, leka och lära tillsammans
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

Titta i läroplanen, formulera ert fokusområde inom NORMER OCH VÄRDEN. Koppla läroplansmål som passar för ert prioriterade område. Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan.

 

Syfte: Varför ska ni arbeta med ovanstående mål?

 Vi har valt att fokusera mer på första och fjärde målet. 

Att alla barn ska få möjligheten att komma till tals. Alla ska bli lyssnade på av alla. Att förbli lyssnad på och lyssna på kompisen/ vuxne är betydelsefullt för ens egen självkänsla.  

Att barnen ges möjlighet att utmanas i sina relationer med varandra.

 Barnen ska få fler miljöer att utmana sin lek och sitt lärande i, samt få möjlighet att utveckla fler kompisrelationer.

.

 

Var befinner vi oss idag? 

 Vi upplever att barnen behöver utmaningar i lek och lärmiljöerna.

De behöver utmanas i att lyssna på varandra och att bli lyssnade på.

Vi på droppen behöver enas kring ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra.

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 Vi delar upp barnen i åldersgrupper en gång i veckan för att de ska kunna få möjlighet att mötas med jämnåriga.  I dessa grupper tar vi oss an olika utmaningar. 5- åringarna får träffa Numbert och Orda. De har med sig olika uppdrag med siffror och bokstäver. 4- åringarna har utomhuspedagogik med uppdrag av Trolle och 3- åringarna jobbar med färg - och form på olika sätt med Bläfsan.

Här ges möjlighet att träffa nya kompisar och att utmanas tillsammans med jämnåriga kompisar.

 Vi kommer att ha visedag. Då barnet har något med hemifrån som det visar för oss andra. Här ges möjlighet till att bli lyssnad på och att lyssna på kompisen.

Vi kommer att jobba med kompisregler och hur vi är mot varandra. Här kan  vi tillsammans komma fram till ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra som ska gälla på Droppen.

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 Vi tror att genom att jobba extra med dessa mål kommer vi att utmana barnen i att bli mer lyhörda för varandra. Ge dem verktyg att uttrycka sig inför andra samt att de får ett bra förhållningssätt gentemot sina kompisar och medmänniskor.

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Utifrån dessa analyserar vi och får syn på de olika effekterna och därifrån planerar vi vidare. 

Dessa dokumentationer ska vara ett levande verktyg i vårt arbete med barnen.

 

 

 

 

 

 Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

 

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö18, s.12)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: