Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlighetspsykologi 2b ht19

Skapad 2019-09-16 14:18 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Psykologi
Vad vet vi om orsaken till att vi människor har olika karaktärsdrag? Kan man ärva t ex aggressivitet eller är det miljön som skapar det? Vad finns det för olika sätt att mäta människors personlighet och när kan dessa användas?

Innehåll

Vad?

Området behandlar orsaken till vår personlighet och olika sätt att mäta personlighet. 

 

Centralt innehåll 

Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

 

Nyckelord

Personlighet

Arv

Miljö

Epigentik

Personlighetstest

Jungs typologi

Myers Brigg

Allport

Cattell

Big five

Personlighetsstörningar/ personlighetssyndrom

Emotionellt instabil personlighetsstörning

Antisocial personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning

 

 

Varför?

Undervisningen i ämnet psykologi syftar till förståelse för hur individer, enskilt och i grupp, tänker, känner handlar och beter sig. Vår personlighet betraktas som den inre orsaken till vårt beteende. Genom en ökad kunskap om människors likheter och olikheter blir vi bättra på att förstå och bemöta andra. 

Ämnets syfte:

Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.

Hur?

v. 34 Orsaken till vår personlighet 

v. 35 Går det att mäta människors personlighet? 

v. 36-38 Sammanfattning och examination

Bedömning?

Du har en övningsuppgift om personlighet som tränar dina förmågor på- den får du kommentarer på som syftar till att hjälpa dig.

 Du har en övningsuppgift om personlighetssyndrom  som tränar dina förmågor på- den får du kommentarer på som syftar till att hjälpa dig.

Fredag v. 38 har vi skriftlig examination. 

Stöd för ditt lärande

Hemsida med samlad information om personlighet 

Här hittar ni allt material 

Podd om vad personlighet är 

Podd om det går att mäta personlighet 

Min hemsida för psykologi 2

Lyssna på forskning om att ensamhet går i arv 

Länk till ett personlighetstest

Omgiven av idioter- framgångspodden

Podd om personlighetsstörningar vid 23.30

Youtubeklipp om Genie- uppvuxen utan mänsklig kontakt (arv eller miljö)

Artikel om personlighetsstörning 

Youtubeklipp - person med EIP

Klipp om psykopati- antisocial personlighetsstörning 

Klipp om psykopati

Klipp om Narcissistisk personlighetsstörning 

Klipp om Histrionisk personlighetsstörning 

Klipp om Schizotyp personlighetsstörning 

Uppgifter

  • Svar på prov

  • Övningsuppgift om personlighet

  • personlighetsstörningar /syndrom

Matriser

Psk
Personlighetspsykologi

E
C
A
centralt innehåll
Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
  • Psk  -
  • Psk  E
  • Psk  C
  • Psk  A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: