👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2019-09-16 14:18 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Planering av området växter och djur
Gymnasiesärskola Naturkunskap
Vad finns det för olika växter och djur? Hur fortplantar dom sig? Hur kan man skilja dom från varandra och hur tar dom hjälp av varandra? Det och lite till kommer du att få lära dig i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen.

I undervisningen ska fältstudier och ett undersökande arbetssätt ingå. Eleverna ska ges möjlighet att använda digital teknik och annan utrustning för att avläsa och tolka företeelser i naturen.

Lärandemål:

När vi har arbetat klart med det här området ska du:

 • känna till vad biologisk mångfald är.
 • känna till vem Linné var.
 • känna till växtgrupperna: svampar, mossor/lavar, blommor och träd.
 • känna till svamparnas och blommornas delar.
 • känna till hur frön sprids och hur växter fortplantar sig.
 • känna till  djurgrupperna: fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar, insekter och däggdjur.
 • känna till fåglarnas och insekternas delar.
 • kunna sortera och gruppera olika växter och djur utifrån vilken grupp de tillhör.

Undervisning:

För att du ska ha möjlighet att uppnå lärandemålen kommer vi att:

 • Ha lärarledda genomgångar
 • Titta på filmer
 • Diskutera filmer och olika texter
 • Läsa texter
 • Arbeta med olika uppgifter
 • Fältstudier i närmiljön

Uppgifter

 • Växternas indelning

 • Sortera växter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen.
  Nan
 • Centralt innehåll
 • Växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
  Nan  -
 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
  Nan  -
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.
  Nan  -

Matriser

Nan
Växter och djur

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Beskriva
Betyg E Eleven medverkar i att beskriva växter, djur och ekosystem.
Betyg C Eleven beskriver på ett enkelt sätt växter, djur och ekosystem.
Betyg A Eleven beskriver på ett utvecklat sätt växter, djur och ekosystem.
Fältstudier
Betyg E När eleven genomför fältstudier i närmiljön medverkar eleven i att använda metoder och utrustning.
Betyg C När eleven genomför fältstudier i närmiljön använder eleven metoder och utrustning på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Betyg A När eleven genomför fältstudier i närmiljön använder eleven metoder och utrustning på ett ändamålsenligt sätt.