Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det livslånga lärandet

Skapad 2019-09-16 14:22 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Pedagogik
Människor lär sig hela livet i alla sammanhang. Viktiga aspekter för att möta andra är att skapa relationer och möta människor utifrån deras förutsättningar. Det är också viktigt att skapa miljöer för andra så att de lär och utvecklas så bra som möjligt.

Innehåll

Vad?

Normer och värderingar
Genus
Könsroller
Makt, status
Relationskompetens
Professionalitet
Privat vs personlig
Inlärningsstilar https://omstudieteknik.wordpress.com/tips-plugga-hemma/
Begåvning
Intelligens och kreativitet
Socialisation

Varför?

För att kunna möta, stödja och assistera människor i olika sammanhang behöver du känna till hur individen, gruppen och samhället interagerar. 

Hur?

Genomgångar
Läroboken sidorna 13-26
Övningar kring kreativitet och egen inlärningsstil
Fältstudier

Bedömning

Aktivt deltagande på lektionerna
Hur vill ni visa vad ni lärt? Något praktiskt den här gången?

Uppgifter

 • Bokläsning

 • Begåvning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  Ped  -
 • Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: