Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-09-16 14:27 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
Du kommer träna på att läsa för att bli en bra läsare. Du kommer att skriva ord, meningar och små berättelser och faktatexter. Du kommer också få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att du:

 • får intresse för läsning
 • får intresse för att skriva

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att lära dig...

 • vad bokstäverna heter och bokstävernas ljud
 • ljuda ihop bokstäver till ord
 • läsa ordbilder
 • läsa enkla texter
 • återberätta vad texten handlar om
 • lyssna då någon läser högt och tillsammans prata om vad som händer i boken
 • forma bokstäverna
 • skriva ord och meningar
 • skriva kortare texter till bilder

Hur?

Vi kommer att...

 • arbeta tillsammans (kooperativt lärande) och enskilt med bokstäver och texter
 • läsa böcker i skolan och hemma
 • göra  praktiska övningar
 • lyssna på texter och sammanfatta innehållet

 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att...

 • läsa en enkel text dvs.läsförmågan
 • förstå innehållet i en enkel text dvs. din läsförståelse
 • resonera dvs. att återge och samtala om innehållet i texten/boken du lyssnat på

 

Bedömning utgår från kunskapskraven i årskurs 1 se i matriserna  " Läsutveckling  och Skrivutveckling ".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: